Sixgain Co., Ltd.

TEL / 02 2267 8686 MAIL / sales@sixgain.com 3F., No. 105, Zhongcheng Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan
茶葉 メルボルン手工茶 日本抹茶

メルボルン手工茶

PRANA
CHAI

日本抹茶

NAGI

PRANA CHAI

PRANA
CHAI

メルボルン手工茶 MASALA在印度文指「綜合香料」或「使用了綜合香料的料理」而MASALA CHAI便是「以香料調製的茶」,在印度文化中,香料是日常... 了解更多
NAGI

NAGI

凪 京都 和與洋,現在與過去的融合。以期衍生出來的「萃煉」生活。因為有革新,傳統才能持續維持。經過常年日月所傳承下來的京都傳統工藝... 了解更多